Oorlog is geen oplossing meer voor conflicten in de wereld

De crisis om Irak dreigt de grote stappen die in de voorbije decennia naar wereldvrede zijn gedaan, voor een stuk opnieuw op de helling te zetten. Daarom winnen politieke opvoeding en politiek inzicht van de burgers steeds meer aan belang. Ooit zal men de wil van de grote meerderheid van de mensen moeten volgen. Een minderheid mag godsdienst niet misbruiken voor het voeren van een oorlog. Wie de evangelies kent en weet wie Jezus Christus was, weet dat oorlog en God niet te rijmen vallen, stelt ARTHUR LUYSTERMAN.De auteur is bisschop van Gent