Oorverdovende stilte bij referentieaandeelhouders

(tijd) - Enkel het Gemeentekrediet reageert omzichtig op het bod van ING op BBL. Bij de andere twee referentieaandeelhouders GBL en Royale Belge, bleef het bij 'geen commentaar'. Maandag vergadert de raad van bestuur van de bank en moeten de partijen hun positie bepalen. In de bank zelf reageert het personeel rustig, zoniet gelaten. Er is opluchting omdat er eindelijk duidelijkheid komt, maar ook enige onzekerheid over de 'nieuwe bazen'. De Hollandermoppen deden het uitstekend op de werkvloer.Vanuit het controlepact was de commentaar zeer schaars. Het directiecomité van het Gemeentekrediet kwam bijeen om de toestand te evalueren. het Gemeentekrediet gaat nu onderzoeken wat het bod van ING financieel betekent, en met die conclusies overleg plegen met de twee andere leden van het pact, met name GBL en Royale Belge. De drie partijen samen beschikken over 37,1 procent van het aandelenkapitaal van de bank.