Oost-Duitse deelstaten eisen langer meer geld

BERLIJN (reuters/tijd) - Tien jaar na de Duitse hereniging is de voormalige DDR nog steeds het stiefkind van de Duitse economie. Terwijl de welvarende West-Duitse deelstaten er langzaamaan genoeg van krijgen dat zij in het kader van het Solidariteitspact jaarlijks miljarden mark naar het Oosten sluizen, luiden de Oost-Duitse minister-presidenten eensgezind de noodklok: Oost-Duitsland heeft tot 2020 massieve steun nodig om te voorkomen dat de kloof tussen Oost en West nog vergroot.