Advertentie
Advertentie

Oost en West naar gemeenschappelijke energiemarkt

BRUSSEL (tijd) - Tegen de zomer zou de basisovereenkomst van het Europees energiehandvest klaar moeten zijn. Dat akkoord legt de spelregels vast voor investeringen in de energiesektor van het voormalige Oostblok en voor de organizatie van de gemeenschappelijke energiemarkt van Oost en West. Een en ander werd bekendgemaakt door de EG-onderhandelaars van het handvest.