'Oost-Europa is goed voor loonkosten Westen'

(tijd) - 'De lage lonen in Oost-Europa zijn voor ons een opportuniteit om te concurreren met de lagelonenlanden in Azië. Als we activiteiten met weinig toegevoegde waarde uitbesteden aan Oost-Europa, kunnen we meer investeren in activiteiten met een grote toegevoede waarde. De hogere productiviteit die daaruit voortvloeit zorgt voor lagere loonkosten per eenheid product. Maar in dat scenario vermijden we slechts een hogere werkloosheid als onze arbeidsmarkten veel flexibeler worden', zegt Hans-Werner Sinn.