Advertentie
Advertentie

Oost-Vlaams scholenproject zelfstandig ondernemen

De Kamer van Ambachten en Neringen van de provincie Oost-Vlaanderen en de Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV) beginnen het komende schooljaar 2002-2003 met het nieuwe scholenproject zelfstandig ondernemen. Het project, dat aan de directies en de leraars bedrijfskunde van 118 Oost-Vlaamse secundaire scholen werd voorgesteld, is bedoeld voor de laatstejaarsleerlingen uit het technisch onderwijs en het beroepsonderwijs. Opvallendste onderdeel van het project is de interactieve webstek www.ictonderwijs.be, die de leerlingen leert wat zelfstandig ondernemen kan zijn. De webstek werd ontwikkeld door twee laatstejaarsstudenten van de Arteveldehogeschool in Gent, met name Filip Lachaert en Jelle van de Velde, die de opleiding leerkracht secundair onderwijs volgen. De leerlingen die het aanvullend getuigschrift van bedrijfsbeheer willen behalen, krijgen op de webstek die als wegwijzer fungeert, gevarieerde ICT-opdrachten te verwerken. Daarin zijn allerlei onderwerpen uit het leerplan bedrijfsbeheer vervat, zoals de vestigingsvoorwaarden, de gevolgen van het werk als zelfstandige, de instanties die hulp bieden bij de start, de keuze van de ondernemingsvorm en de verplichtingen van een zelfstandig ondernemer.De waslijst reglementeringen en verplichtingen uit de cursus bedrijfsbeheer instuderen is saai en bovendien ook niet praktisch. Professor Eric de Lembre, voorzitter van accountant Ernst & Young en professor aan de Universiteit Gent zei dat een vakgerichte benadering van ondernemen niet zinvol is. Het vak bedrijfsbeheer is te zeer een droge beschrijving van recht, handel, boekhouden en informatica en een heleboel verplichtingen en reglementen en staat haaks op de praktische opleiding die de leerlingen krijgen. Deze leerlingen moeten leren aanvoelen wat ondernemen is en dat kan enkel door een geïntegreerde aanpak, zei professor De Lembre. Zij moeten ook leren hoe men start als zelfstandig ondernemer en inzien hoe een onderneming werkt. Door de hele levenscyclus van een onderneming te volgen, kunnen zij onderweg alle aspecten die met ondernemen te maken hebben, leren kennen.De webstek www.ictonderwijs.be zal dat mogelijk maken, maar het scholenproject omvat meer. De beroepen werden ingedeeld in zes groepen (bouw, horeca, persoonsverzorging, voertuigen, verkoop en ondernemersopleiding). Voor elke groep wordt volgend schooljaar een workshop van een halve dag gehouden. De leerlingen krijgen toelichting bij de formaliteiten die zij moeten vervullen als zij in hun vak ondernemer willen worden. Voorts krijgen zij een videofilm te zien waarin leerlingen als ondernemer aan het werk gaan, en praten startende zelfstandige ondernemers over hun beroep en bedrijf. Een werkboek dient zowel als voorbereiding als als naslagwerk van deze workshop.Veel leerlingen die als zelfstandig ondernemer starten, doen dit omdat zij de ondernemingscultuur kennen van thuis uit, zeiden leraars die de voorstelling van het scholenproject bijwoonden. Zij wezen ook op het belang van de leertijd. Niets is zo leerrijk als lerend werken bij een zelfstandig ondernemer. Professor De Lembre betreurde dat leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs veel informatie krijgen over een baan in het bedrijfsleven maar zelden geïnformeerd worden over de toekomstmogelijkheden als zelfstandig ondernemer. Ook de maatschappelijke erkenning van een ondernemer is laag. Dat moet veranderen en het onderwijs kan daar een zeer voorname rol in spelen. KBScholenproject Zelfstandig ondernemen Oost-Vlaanderen, Jan Nachtergaele, begeleidingsadviseur, Economische Raad Oost-Vlaanderen (EROV), tel. 09/267.86.10, e-mail: jan.nachtergaele@oost-vlaanderen.be,website: www.ictonderwijs.be