Oost-Vlaamse bedrijven minder kans op faillissement

Het Oost-Vlaamse bedrijfsleven heeft de gunstige conjunctuurontwikkeling in het boekjaar 2000 niet gemist. Zowel de liquiditeit, solvabiliteit als rendabiliteit van de Oost-Vlaamse bedrijven nam toe en de kans dat een bedrijf failliet wordt verklaard, daalde zelfs van 14 procent in 1995 naar 8,6 procent in 2000, wat beter was dan het Vlaamse gemiddelde van 9,2 procent.