Advertentie
Advertentie

Oost-Vlaamse metaalsector verbetert marges maar rendabiliteit daalt

GENT (tijd) - De Oost-Vlaamse metaalsector, die ongeveer 17 procent van de tewerkstelling in de provincie voor zijn rekening neemt, realiseerde in het boekjaar 1999 een nettorendabiliteit op eigen vermogen van 8,74 procent, tegen 8,88 procent in 1998. Dat is een lichte daling na vier jaar van sterke stijging. Het aandeel van de personeelskosten in de toegevoegde waarde daalde voort tot 63 procent, tegen 72 procent in 1995. De marges van de metaalbedrijven nemen dus toe.