OOST-VLAANDEREN - De Gentse schepen van Stedenbouw en Mobiliteit, Kari

n Temmerman, is niet bij machte spandoeken en publicitaire vlaggen op of aan gebouwen te verbieden. Alleen bij beschermde monumenten en stadsgezichten kan er opgetreden worden. Op de gemeenteraad van dinsdag had een CD&V-raadslid zich erover beklaagd dat de Gentse binnenstad ontsierd werd door bizarre kleuren van gevels, gebouwen die de architectonische eenheid van een stadsgezicht doorbreken of door de publicitaire vlaggen. Volgens schepen van Cultuur en Toerisme Sas van Rouveroij kan de stad affiches of spandoeken pas verbieden wanneer die aan een constructie hangen die in de grond geplant staat. Van Rouveroij vindt dat het aanbod van publicitaire dragers verhoogd moet worden. Ook is er volgens hem nood aan overleg met de sector, zodat reclame de harmonie van gebouwen en stadsgezichten niet langer verstoort.VLAAMS-BRABANT - KeukenSchoon is de naam van een project van de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de Vlaams-Brabantse Kamers voor Handel en Nijverheid, Interleuven, Van Gansewinkel, OVAM, Vlaco, Horeca-Vlaanderen en de Vereniging van gemeenschapsrestaurants VGRB. KeukenSchoon wordt een inzamelservice voor composteerbaar restaurantafval. Uit onderzoek bleek immers dat 50 procent van het afval van restaurants, horeca en grootkeukens composteerbaar is. Nochtans wordt in deze sector tot nu toe nauwelijks gesorteerd, en wordt dit afval nog steeds met het restafval verbrand of gestort. Het project loopt sinds oktober in een paar proefgebieden en zal drie maanden de economische en praktische haalbaarheid onderzoeken. Daarnaast worden via systeemanalyses statistische gegevens verworven en wordt ook gepeild naar de tevredenheid van de deelnemers. Inlichtingen: Els Heyvaert, Kamer Halle-Vilvoorde, tel.: 02/255.20.35 of Pierre Fauché en Rudi Boon, provincie Vlaams-Brabant, tel.: 016/26.72.64.