Advertentie
Advertentie

OOST-VLAANDEREN - De integratie van de zorgsystemen voor kwaliteit, mi

OOST-VLAANDEREN - De integratie van de zorgsystemen voor kwaliteit, milieu, veiligheid en personeel wekt steeds meer belangstelling op van de kleine en middelgrote ondernemingen, temeer omdat de aandacht voor de afzonderlijke thema's ook groter wordt. De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen ontwikkelde voor het project Quadrant een eigen model waarbij de bedrijfsleider van een KMO op een bijna vanzelfsprekende manier een geintegreerd zorgsysteem kan opbouwen. Dit unieke Quadrant-Integratiemodel wordt tijdens het najaar aan de bedrijven voorgesteld. Door het toepassen van het Quadrant-integratiemodel zal de KMO-bedrijfsleider stap voor stap ontdekken welke elementen van de bedrijfsvoering beheerst verlopen en aan welke elementen bijkomende aandacht moet besteed worden. Doorheen het integratiemodel wordt niet enkel de bedrijfsvoering geoptimaliseerd maar wordt er tevens over gewaakt dat de bereikte resultaten behouden blijven via een geintegreerd zorgsysteem. Dit zal resulteren in een betere communicatie, minder papierverspilling, duidelijkere afspraken, beperking van de kosten, minder concurrentie tussen de deelsystemen. Ook op managementniveau ziet men een aantal voordelen zoals geintegreerde doelstellingen, een betere besteding van de middelen en het opent daarenboven een weg naar duurzaam ondernemen. Hierdoor wordt het geintegreerd zorgsysteem geen 'eilandje' op zich maar wordt het verweven in het algemeen management. Integratie wijst dan enerzijds op integratie tussen de verschillende zorgsystemen en anderzijds op integratie in het algemeen management. Informatie: Marc d'Hoore, Projectcoordinator Quadrant - tel. 052/339.834 of via marc.dhooreakvkov.be