OOST-VLAANDEREN - De Kamer van koophandel Oost-Vlaanderen reageert teg

en de toon en de inhoud van het bezwaarschrift dat een actiecomité heeft opgesteld tegen de afbakening van het gemengd regionale bedrijventerrein Siesegemkouter in Aalst. Het bedrijventerrein past in het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) dat het structuurplan Vlaanderen in de praktijk omzet. Aalst beschikt over 150 ha bedrijventerreinen. Het nieuwe terrein zal 86 ha beslaan en ruimte bieden voor bedrijven voor afvalverwerking, bedrijven voor afvalrecyclage en kleine Seveso-bedrijven. Het terrein sluit aan bij de bebouwde agglomeratie Aalst en is de enige vestigingsplaats met een onmiddellijke aansluiting op de autoweg E 40 Brussel-Oostende. Volgens de Kamer van Koophandel is de vestigingsplaats de enig mogelijkheid vanuit verkeersstandpunt. De vestigingsmogelijkheid voor kleine Seveso-bedrijven is geen probleem omdat de regelgeving binnenkort wordt verstrengd en diverse Aalsterse bedrijven dan onder de classificatie klein Seveso-bedrijf vallen. De Oost-Vlaamse provincieraad keurde de afbakening van het RUP op 1 oktober goed mits het Siesegem-project eruit werd gelicht. De gemeenteraad van Aalst behandelt de zaak op 15 oktober. De Kamer van Koophandel vreest voor een economische stilstand in Aalst als geen nieuwe ruimte wordt geboden.ANTWERPEN - LIMBURG - Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, heeft de stad Antwerpen bekroond als Laureaat ondernemende gemeente 2002 van de Provincie Antwerpen. In de provincie Limburg ging de prijs naar de stad Genk. Antwerpen krijgt de prijs voor de Winkelkerncontracten. Een Winkelkerncontract is een publiek-private samenwerking tussen het stadsbestuur en onder meer de winkeliers, zegt Luc Bungeneers, Antwerps schepen van Middenstand. De winkeliers moeten bijvoorbeeld de straat poetsen, terwijl het stadsbestuur bloembakken plaatst. Het Genkse project, Kracht van een daadwerkelijk partnerschap tussen de stad en handelaars, werd beloond voor de duidelijke keuze die Genk maakt voor een integrale aanpak, over de verschillende beleidsdomeinen heen. Unizo startte dit jaar met het project Laureaat ondernemende gemeente en wil hiermee innovatief KMO-beleid van steden en gemeenten aanmoedigen. Per provincie wordt een laureaat gekozen.