OOST-VLAANDEREN - Herman Balthazar, de gouverneur van Oost-Vlaanderen,

wil dat de zogenaamde Seveso-bedrijven meer aandacht schenken aan de veiligheidsmaatregelen. Seveso-bedrijven gebruiken of produceren stoffen die in geval van een ramp gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. De gouverneur schreef alle Seveso-bedrijven aan naar aanleiding van de ontploffing bij het Gentse havenbedrijf Cronos begin december. Daar kwamen twee arbeiders om het leven. De gouverneur wil de bedrijven herinneren aan de veiligheidsafspraken. Concreet wil Balthazar dat Seveso-bedrijven die geconfronteerd worden met een crisissituatie onmiddellijk de hulpdiensten volledig inlichten. Dit moet ook gebeuren indien zij oordelen dat het probleem niet zal escaleren. Ook interne noodplannen zijn voor de gouverneur van groot belang. Vooral tijdelijke werkkrachten moeten een speciale veiligheidsvorming krijgen. Seveso-bedrijven moeten ook een beleid voeren van openheid naar de aanpalende bedrijven.BRUSSEL - Starters die goedkope kantoor- of bedrijfsruimte zoeken, kunnen terecht in twee nieuwe bedrijvencentra, die in Brussel-Stad en Molenbeek opgericht werden in het kader van het Europese programma Urban. In mei opende het bedrijvencentrum Dansaert zijn deuren en in september startte het centrum Molenbeek. De centra hebben drie taken. Ze verhuren lokalen aan starters, aan huurprijzen die een stuk lager liggen dan de gangbare marktprijzen. Ze leveren gemeenschappelijke diensten en infrastructuur, zoals telefoonpermanentie, postbedeling, secretariaat,... Ten slotte zorgen ze ook voor managementbegeleiding.De Urban-bedrijvencentra willen projecten van eigen bodem een kans geven en werken nauw samen met de lokale economieloketten. Die werden in 1999 opgericht en bieden informatie en begeleiding aan ondernemers. De centra ijveren ook voor een nauwe samenwerking met de plaatselijke handelsorganisaties en de diverse initiatieven rond inschakeling van werklozen. Hun streefdoel is een algemene versteviging van het lokaal socio-economisch weefsel.Voor meer informatie: BedrijvencentrumDansaert, Ph. Joachim, tel.: 02/213.36.36of e-mail: info@dansaert.beBedrijvencentrum Molenbeek: A.M. Hermanus, tel.: 02/422.50.51.BRUSSEL - De Brusselse regering zet het project rond de carpoolingscentrale voort. Via Taxistop kunnen mensen die in Brussel werken en willen carpoolen in contact worden gebracht met geïnteresseerden. De afgelopen tien maanden toonden 1.230 werknemers van 14 bedrijven interesse in het project. Van die 1.230 werknemers ontving 88 procent een lijst met potentiële carpoolpartners. De Brusselse staatssecretaris voor Mobiliteit, Robert Delathouwer, vindt het een waardevol project om het steeds groeiend aantal voertuigen naar Brussel een halt toe te roepen. Op een werkdag pendelen 375.000 personen naar Brussel, 62 procent doet dat met de wagen.Voor meer informatie: http://www.taxistop.be/carpooling.brussels/index.htmlLIMBURG - De Orde van Advocaten van Hasselt en Tongeren stelde onlangs de website www.juridischlimburg.be voor. Burgers kunnen op de website terecht voor allerhande informatie en kunnen ook vragen stellen aan het interactieve balieloket. Op die manier willen de balies de drempel voor de burger verlagen.De website is onderverdeeld in een publieke en een privésite, die laatste is enkel toegankelijk voor advocaten. Raadsmannen kunnen er terecht voor informatie over hun balie, zoals bijvoorbeeld de mededelingen van de stafhouder.De ministers van Justitie, Marc Verwilghen, en Communicatie, Rik Daems, gaven het project inmiddels een plaats in het overkoepelende e-justice-project.WEST-VLAANDEREN - De West-Vlaamse conjunctuur stabiliseert zich. Dat blijkt uit analyses van de GOM West-Vlaanderen. Na de hausse in de tweede helft van 1999 en de eerste helft van 2000, blijkt dat de conjunctuurcurve van de Nationale Bank voor West-Vlaanderen over haar hoogste punt heen is. Volgens de GOM blijven de arbeidsmarktindicatoren het wel zeer goed doen. De totale werkloosheid, de jeugdwerkloosheid en de tijdelijke werkloosheid daalden in het najaar van 2000 relatief sterk.Ook de indicatoren van vraag en aanbod blijven volgens de GOM positief. In augustus 2000 werden in West-Vlaanderen bijna 14 procent meer bouwvergunningen voor woningen afgeleverd. De omzet en de investeringen stegen in juli 2000 met respectievelijk 11 en 7 procent op jaarbasis. De uitvoer lag in juni 2000 zowat 7 procent hoger dan een jaar voordien. In oktober werden ten slotte bijna 8 procent meer nieuwe personenwagens ingeschreven dan een jaar voordien. Toch is volgens de GOM voor een aantal van deze indicatoren de toename op jaarbasis in de laatst beschikbare maanden kleiner, dan de relatieve toename gezien over langere periodes.WEST-VLAANDEREN - Vijf Rotary Clubs uit Oostende, Gistel, Nieuwpoort en Diksmuide hebben voor studenten van het secundair onderwijs een gezamenlijke website opgestart. Op www.beroepsinforotary.org kunnen jongeren een beroep uit een bepaalde sector selecteren en vervolgens via het internet in contact treden met verschillende informanten, personen met ervaring in de beroepswereld. Ook informanten kunnen zich melden. Na contact via het internet kunnen de jongeren ter plaatse afspreken voor een bedrijfsstage of een - bezoek. Vroeger organiseerden de serviceclubs op verschillende locaties beroepsdagen. Tijdens die dagen konden studenten van het laatste jaar secundair onderwijs kennismaken met personen uit een bepaalde beroepssector.