OOST-VLAANDEREN - Vanaf 1 juni levert de Kamer voor Ambachten en Nerin

gen versneld vestigingsattesten af. Iedere zelfstandige die zich in het handelsregister wil inschrijven, dient te beschikken over een attest basiskennis bedrijfsbeheer. Een aantal beroepen zijn bovendien onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning, het vestigingsattest. In beide gevallen dient de aanvrager het bewijs te leveren van zijn kennis van bedrijfsbeheer. Meestal volstaat een diploma of getuigschrift hiertoe. Wie met een volledig dossier (inclusief een fiscale zegel van 500 frank en een kopie van het in aanmerking komend diploma of getuigschrift) langskomt op het secretariaat van de Kamer en voldoet aan de gestelde voorwaarden, krijgt het attest . Inlichtingen: Martine de Vrieze: tel .: 09/265.83.50, website: www.K.A.N.be, martine.de.vrieze@cmlag.fgov.beWEST-VLAANDEREN - Landbouwbedrijven hebben wel degelijk nog een toekomst. Dat was de boodschap die de West-Vlaamse Boerenbond vrijdagmiddag overbracht op een persconferentie in Zwevezele bij Wingene. Die bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van de start van het bedrijf van een Zwevezeels landbouwkoppel in Oudenburg.Ongeveer de helft van de landbouwers zijn ouder dan 50 jaar en vinden geen opvolger meer. Dat is een veel gehoorde maatschappelijke stelling. Maar volgens de Boerenbond gaat die stelling niet op in dé landbouwersprovincie bij uitstek, West-Vlaanderen. Onderzoek toonde aan dat op leefbare landbouwbedrijven slechts 28,3 procent van de bedrijfsleiders ouder zijn dan 50 jaar. Van deze oudere bedrijfsleiders zegt slechts 27 procent geen opvolger te hebben. Er komen voor 659.000 euro (26,6 miljoen frank) subsidies voor drie tewerkstellingsprojecten in Oostende. Dat heeft Vlaams minister van Tewerkstelling, Renaat Landuyt, bekendgemaakt. Er komt een nieuw VDAB-opleidingcentrum voor lassers, Eurolas, in Oostende. Het centrum in Veurne wordt gesloten. Voor het centrum wordt 362.000 euro (14,6 miljoen frank) uitgetrokken. Het opent zijn deuren in het voorjaar van 2003 in de Archimedesstraat. Er komt ook een modernisering van het opleidingscentrum voor vrachtwagenchauffeurs, goed voor 173.500 euro (7 miljoen frank).Tenslotte is er nog geld voor de Maritieme Site Oostende. Dit tewerkstellingsproject restaureert oude schepen en realiseerde ondermeer het project Amandine, één van de toeristische toppers van de badstad. Binnenkort worden op de site ook houten schepen gebouwd. Het opleidingscentrum richt zich vooral op werkzoekenden met een beperkte technische voorkennis.BRUSSEL - 22 september wordt een Europese autoluwe dag in de stad. De Brusselse handelaars vrezen evenwel dat ze dan minder klanten over de vloer zullen krijgen en vragen daarom dat die dag het openbaar vervoer gratis zou zijn.Om te vermijden dat de dag zonder auto ook een dag zonder klanten wordt, vragen ze aan de autoriteiten gratis openbaar vervoer. Ze willen ook dat er heldere informatie komt over de toegankelijkheid van het centrum.