Advertentie
Advertentie

OOST-VLAANDEREN - Zestig Oost-Vlaamse ondernemingen nemen deel aan het

pas gestarte Quadrant-project, dat opgezet is om bedrijven te helpen bij de uitbouw en de integratie van hun zorgsystemen. Het project is vierdelig en besteedt zowel aandacht aan kwaliteit, veiligheid, milieu en personeelszorg. Quadrant helpt de deelnemers de nieuwe trends volgen die de bedrijfsvoering efficiënter laten verlopen.Per bedrijf kunnen meerdere personen worden betrokken bij dit project. Om de geïnvesteerde tijd zo effectief mogelijk te gebruiken, worden uit elk van de vier themas enkel de aspecten toegelicht die voor de deelnemers praktisch bruikbaar zijn en door de deelnemers zelf worden gekozen.Informatie: Marc dHoore of Sara Wijnant, tel. 052/20.02.41, fax 052/22.23.04, quadrant@khndendermonde.beOOST-VLAANDEREN - Het aluminiumbedrijf Aliplast gaat fors investeren in zijn vestiging aan de Waaslandlaan in Lokeren. Het bedrijf maakt aluminiumprofielen voor de bouwsector en wil zijn capaciteit verdubbelen. Momenteel werken er 250 mensen. Door de uitbreiding zouden er 80 nieuwe arbeidsplaatsen geschapen worden. De werken starten nog dit jaar en begin 2003 zouden de eerste aanwervingen gebeuren. Het gaat om een investering van 12 miljoen euro.VLAAMS-BRABANT - De Vlaams-Brabantse Kamers voor Handel en Nijverheid reiken aanstaande dinsdag voor de tweede maal de Milieucharters uit aan bedrijven die zich vrijwillig verbonden tot een geleidelijke verbetering van hun milieuprestaties. Het project, waarvoor wordt samengewerkt met de GOM Vlaams-Brabant past in het Presti 4-project van de Vlaamse Gemeenschap. Bedrijven die het milieucharter onderschrijven, zorgen voor een continue verbetering van hun milieuprestaties door middel van doelgerichte acties. Zij kunnen uit een lijst drie verschillende milieuthemas kiezen, zoals rationeel energieverbruik of beperking en voorkoming van emissies. Van de 15 bedrijven die in 2001 het milieucharter onderschreven, dienden er 12 een eindrapport in. De evaluatiecommissie beloont zeven bedrijven met een milieucharter 2001.WEST-VLAANDEREN - West-Vlaanderen komt de conjuncturele inzinking van 2001 te boven, meldt de GOM West-Vlaanderen in haar jongste conjunctuurnota. De werkloosheid groeit minder snel aan en de conjunctuurcurve die de verwachtingen van de West-Vlaamse ondernemers weerspiegelt, laat duidelijk zien dat de conjunctuur in de eerstvolgende maanden positief zal evolueren. West-Vlaanderen telde eind april 26.117 officiële werklozen (+10,6%), van wie 24 procent jonger dan 25 jaar.