Oostduitse ekonomie staat voor grote uitdagingen

(tijd) - De Oostduitse ekonomie is de rijkste van het Oostblok, maar de levensstandaard van de Oostduitse burgers is maar half zo groot als die van de Westduitsers. De emigratie van bijna een kwart miljoen Oostduitsers zal op korte termijn zeker negatieve gevolgen hebben voor de Oostduitse ekonomie. Maar vooral de Bondsrepubliek heeft beloofd dat ze met massale hulp over de brug zal komen indien Oost-Berlijn politieke en ekonomische hervormingen doorvoert. De Westduitse industrie is bereid te investeren in de DDR als de Ostmark konvertibel wordt. De Oostduitse ekonomie verkeerde in een goede uitgangspositie op het einde van de Tweede Wereldoorlog, zo schreef de Kredietbank eerder dit jaar in haar Weekberichten. In de regio's die nu overeenstemmen met het grondgebied van de DDR (officiële naam van Oost-Duitsland), zorgde 25 procent van de Duitse bevolking voor 29 procent van het Duits bruto nationaal produkt. Een belangrijk deel van de verwerkende nijverheid was daar gevestigd en de bevolking was hoog geschoold.