Oostelijk Europa krijgt geen zachte leningen van EBWO

(van onze verslaggever) BOEDAPEST (tijd) - De voorzitter van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) Jacques Attali stelde de Raad van Goeverneurs van de bank tijdens de top in Boedapest voor het licht op groen te zetten voor zachte leningen aan ondernemingen in oostelijk Europa, om de industriële rekonversie van militaire naar niet-militaire goederen te vergemakkelijken. Dat voorstel werd evenwel niet aanvaard. Momenteel leent de EBWO enkel tegen marktvoorwaarden. Zowel de Amerikaanse minister als onderminister van financiën, Nicholas Brady en David Mulford, maakten bezwaren. "Rekonversie van de militaire industrie houdt erg grote risico's in. Het betekent steun aan ondernemingen die het mogelijk niet halen. Op die wijze kan erg veel geld verloren gaan', aldus Mulford. Dus geen zachte leningen, maar wel een mandaat voor de EBWO om verder onderzoek op het terrein van de rekonversie te verrichten. Volgens financieminister Maystadt maakten ook de Nederlanders en de Britten bezwaren tegen het idee van zachte leningen.