Oostende herdenkt drie jaar Spaans beleg

(tijd) - De stad Oostende herdenkt deze zomer een van de belangrijkste gebeurtenissen uit haar geschiedenis, bekend onder de naam 'Het beleg van Oostende'. Na de val van Antwerpen in 1585 was Oostende de laatste stad in de Zuidelijke Nederlanden die nog door Spanje heroverd moest worden. In 1587 kwam de stad in handen van Maurits van Nassau. In juli 1601 werd Oostende belegerd door aartshertog Albrecht. De stad, die aan de landzijde volledig omsingeld was maar bevoorraad werd vanuit de zee, zou drie jaar standhouden. Oostende werd verdedigd door een garnizoen van vooral Vlaamse, Hollandse en Engelse soldaten. Ook het zogeheten Spaanse leger van Albrecht bestond uit verschillende nationaliteiten, allen huurlingen. Er vielen duizenden doden in beide kampen, ook als gevolg van epidemies. Sommige bronnen maken gewag van 100.000 doden. In september 1604 gaf Oostende zich over aan de Italiaanse generaal Spinola, die de leiding van de belegering van Albrecht had overgenomen. De stad was door de beschietingen een puinhoop geworden.