Advertentie
Advertentie

Oostends luchthavenprojekt komt langzaam van de grond

OOSTENDE (tijd) - De grondverwerving is achter de rug, de werken aan de rolbaan beginnen op 21 februari en de aanbesteding voor de toegangsweg gebeurt volgende maand. Daarmee is de openbare sektor zijn verbintenissen nagekomen voor de aanleg van een bedrijvenpark met luchtvaartgebonden aktiviteiten nabij de luchthaven van Oostende, zo zegden de Westvlaamse beleidsverantwoordelijken op een perskonferentie. De bal ligt nu in het kamp van de privé-investeerders. Het projekt voor de uitbouw van een bedrijvenpark aan de oostzijde van de Oostendse luchthaven (kant Torhoutse Steenweg) gaat al een paar jaar mee. Een groep privé-investeerders die zich verbergen achter het engineeringbureau Falca Engineers International zei in het verleden bereid te zijn drie miljard in een luchtvaartgebonden aktiviteitenzone te investeren. Maar dan moest de overheid eerst een rolbaan aanleggen die de zone met de luchthaven verbindt.