Advertentie
Advertentie

Oostendse koalitie wil geen nieuw casino

OOSTENDE (belga/tijd) - De nieuwe bestuursmeerderheid in Oostende (SP, CVP, VU en OBL) wil niet dat in de stad een nieuw casino verrijst. In het bestuursakkoord wordt melding gemaakt van een grondige renovatie van het bestaande complex, waarbij zal gestreefd worden naar het behoud van het huidige auditorium. De TV Interbuild/M&M Bouw en Strabag hadden dergelijke voorstellen eerder ingediend. De bestaande kursaalsite zal worden verkocht, zo besliste de koalitie. De opbrengst ervan zal in de eerste plaats besteed worden aan de bouw van een nieuwe polyvalente kulturele zaal en een biblioteek. De koper van het kursaal moet zich garant stellen voor een 'harde renovatie' en een 'hoogstaande architektuur' verzekeren, zo staat in het politiek akkoord.