Oostenrijk beslist over toetreding tot Europese Unie

WENEN (reuter/tijd) - De Oostenrijkers beslissen morgen of hun land toetreedt tot de EU. Naar de uitslag van het referendum wordt met spanning uitgekeken want volgens de jongste opiniepeilingen is 31 procent voor, 31 procent tegen terwijl 38 procent nog geen beslissing heeft genomen. Gehoopt wordt dat de ekonomische argumenten de balans in positieve richting zal doen overhellen, anders wacht Oostenrijk de rol van toeschouwer tussen Oost en West.De twee belangrijkste Oostenrijkse ekonomische onderzoeksinstituten, Wifo en IHS, benadrukken dat Oostenrijk enkele prachtkansen dreigt mis te lopen indien morgen neinde boventoon haalt. Volgens het IHS zal de Oostenrijkse ekonomische groei tegen het jaar 2000 kumulatief 3,4 procent lager uitvallen wanneer de toetreding tot de EU wordt afgeschoten. Bovendien zullen er dan 66.000 jobs minder worden gecreëerd en zullen de konsumptieprijzen 1,8 procent hoger komen te liggen.