Oostenrijk hard voor Alpenverkeer

BRUSSEL (tijd) - Voor Oostenrijk is het vrachtverkeer doorheen de Alpen een breekpunt van de toetredingsonderhandelingen geworden. Wenen houdt vast aan het bestaande transitakkoord met de Europese Unie, dat loopt tot 2004. De Europese Unie wil het systeem van ecopunten enkel gedurende een overgangsperiode van drie jaar dulden. Na het referendum in Zwitserland, waarbij beslist werd alle internationaal vrachtverkeer over de weg vanaf 2005 te bannen, heeft Oostenrijk zijn houding inzake Alpentransit nog verscherpt. De Oostenrijkse minister van verkeer Viktor Klima maakte gisteren duidelijk dat toegevingen in dit dossier voor de publieke opinie in het Alpenland onverteerbaar zouden zijn. Het transitakkoord tussen Oostenrijk en de Europese Unie trad in 1993 in werking voor twaalf jaar. Het akkoord geeft elke EG-land een aantal transit-vergunningen op basis van de "properheid' van de vrachtwagen. De transit-overeenkomst werd gesloten voor de duur van twaalf jaar. "Indien de onderhandelingen over toetreding tot de EU mislukken, hebben we tenminste nog altijd het transit-akkoord,' zo liet Klima gisteren verstaan. Die periode van twaalf jaar was trouwens nodig om de beloofde investeringen in spoorinfrastruktuur en gekombineerd transport waar te maken. De Zwitserse beslissing is een duidelijk signaal dat de bestaande verkeersstromen geheroriënteerd moeten worden, aldus Klima.KV