Oostenrijk neemt als echt EG-lid deel aan onderzoeksprogramma's

BRUSSEL (tijd) - De Oostenrijkse minister voor wetenschapsbeleid, Erhard Busek, toonde zich gisteren uiterst opgetogen na zijn gesprek met EG-kommissielid Filippo Maria Pandolfi in Brussel. Hij kreeg immers niet alleen te horen dat Oostenrijk in zijn betrekkingen met de Gemeenschap een "eigen positie' bekleedt naast de andere EVA-landen. EG-kommissielid Pandolfi zei hem nog een stap verder te willen gaan: Oostenrijk kan nu reeds als een volwaardig EG-lid aan de onderzoeksprogramma's van de Gemeenschap deelnemen. De Eurokraten vonden uiteraard reeds een naam voor deze uitzonderlijke samenwerkingsvorm: de "simulatie' van het volwaardig lidmaatschap.