Oostenrijk schuift vrouwelijke ECB-directeur naar voren

(tijd/bloomberg) - Oostenrijk wees maandag officieel Gertrude Tumpel-Gugerell aan als kandidaat-opvolger voor ECB-directeur Sirkka Hämäläinen. Tumpel-Gugerell is vice-gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank. België droeg eerder de Leuvense econoom Paul de Grauwe voor. Bij de ECB gaan stemmen op om Hämäläinen door een vrouw te laten opvolgen.