Advertentie
Advertentie

Oostenrijk was ekonomisch nooit een neutraal

BRUSSEL (tijd) - Ekonomisch gesproken is Oostenrijk nooit een neutraal land geweest. Het heeft zich altijd binnen de westerse marktekonomie ontwikkeld. Op ekonomisch vlak kan de Oostenrijkse neutraliteit dus geen hinderpaal zijn voor de toetreding tot de Europese Gemeenschap. Die toetreding is voor Oostenrijk vanzelfsprekend. Het is tot een associatie met de EG bereid, maar die mag geen alternatief voor het volwaardig lidmaatschap zijn. Als lid van de Gemeenschap zal Oostenrijk trouwens nog meer dan nu een steentje kunnen bijdragen tot het hervormingsproces in Oost-Europa.