"Oostenrijk zou neutraliteit kunnen opgeven'

BRUSSEL (belga) - De nieuwe Oostenrijkse president Thomas Kliestil heeft gisteren laten verstaan dat Oostenrijk zijn neutraliteitspolitiek kan opgeven indien het lid wordt van de Europese Gemeenschap. In een gesprek met de Franse krant Le Monde zegt Kliestil dat Oostenrijk als EG-lid kan toetreden tot de Westeuropese Unie (WEU). "Neutraliteit is geen doel op zich. Indien er een organizatie voor kollektieve Europese veiligheid zou bestaan, dan zou de Europese veiligheid ook Oostenrijks veiligheid zijn', aldus Kliestil. Op de vraag of zijn standpunt inhoudt dat Oostenrijk zou toetreden tot de WEU, die in het Verdrag van Maastricht wordt omschreven als de militaire arm van de EG, antwoordt het Oostenrijkse staatshoofd dat "wij onze bijdrage zullen moeten leveren.'