Oosteuropese industriële produktie daalt met 20%

GENEVE (reuter/tijd) - De industriële produktie van Oost-Europa zal dit jaar met 20 procent dalen, zo voorspelt de Europese ekonomische kommissie (ECE) van de Verenigde Naties. De netto materiële produktie, de kommunistische tegenhanger van het bruto nationaal produkt, zal met 11 procent verminderen. In de Sovjetunie zullen de industriële en materiële produktie met respektievelijk 1,5 en vier tot vijf procent dalen.