Op 10 procent van EU-betalingen kleven onregelmatigheden

BRUSSEL (tijd) - De Europese Rekenkamer kan geen betrouwbaarheidsverklaring afleveren over de uitvoering van de Europese begroting van 1995. Over bijna 10 procent van de uitgaven waartoe de Europese Unie in 1995 overging, kan de Rekenkamer immers geen uitspraak doen vanwege allerhande onregelmatigheden.De voorzitter van de Europese Rekenkamer, Bernhard Friedmann, stelde dinsdag voor het Europees Parlement het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1995 voor. Hoewel 90 procent van de uitgaven van de EU-uitgaven wettig en regelmatig lijken te zijn gebeurd, kan de Rekenkamer, evenmin als voor het begrotingsjaar 1994, een verklaring afleggen over de totale betrouwbaarheid van de uitgaven in 1995.