Op Belgische financiële markten is program trading uit den boze

(tijd) - Op de Belgische financiële markten staan tot nader order handelaren van vlees en bloed in voor de handel. Programma's die automatisch arbitrage-orders uitvoeren als de koersen van de Brusselse beurs en Belfox een afwijkend gedrag vertonen, bestaan volgens onze informatie niet. 'De handelaar moet uiteindelijk zélf op de knop drukken', luidt het.De Belgische beleggers met een computerfobie kunnen gerust zijn. De Amerikaanse vorm van program trading, waarbij een computergestuurde order vanuit de huiscomputer van een financiële instelling via een rechtstreekse koppeling aan het CATS- of Belfox-systeem een transactie uitvoert, is in ons land niet van toepassing. 'De handelaar of marktmaker beschikt uiteraard over systemen die voor hem de theoretische koersen berekenen, maar om een transactie uit te voeren is hij verplicht zelf de knop in te drukken', zegt directeur Jan van den Donck van Belfox.