Op de Golf van de konjunktuur

(tijd) - De Belgische ekonomie én de Belgische politiek zijn zeer gevoelig voor externe schokken. Dat bleek de voorbije jaren nog maar eens dubbel en dik in de ekonomische politiek. De schok van de Golf-krisis ontketende een bij wijlen bitsig maar vooral politiek debat omtrent de konkurrentiekracht van onze ondernemingen en promoveerde een zuinig energiebeleid opnieuw tot topprioriteit. Toen de woestijnstorm aan de Golf ging liggen, doofde de politieke belangstelling voor 's lands ekonomische belangen weer snel uit. Toch werd er onder Martens VIII op ekonomisch vlak ook wetgevend werk in de diepte verricht, waarbij vooral de belangen van de konsument centraal stonden. De regering Martens VIII wilde in eerste instantie het ekonomisch herstelbeleid van de rooms-blauwe regeringen (1981-1987) voortzetten. De figuur van Wilfried Martens was daarbij symbool voor de kontinuïteit in het ekonomisch beleid. Het is tegen deze achtergrond dat de regering op 6 januari 1989 de wet betreffende de konkurrentiepositie van ons land door het parlement sluisde.