Op een drafje

Zelden zal een begrotingskontrole zo op een drafje zijn afgewerkt als dit jaar. Vrijdag, tijdens een gewone vergadering van de wekelijkse kabinetsraad, hoopt de regering het varkentje te wassen. Een heus konklaaf waarop de regering zich bezint over de toekomst van 's lands financiën komt er niet aan te pas.