Op het netto dividend dat een aandeelhouder of natuurlijk persoon in

Op het netto dividend dat een aandeelhouder of natuurlijk persoon in handen krijgt, is al vennootschapsbelasting en roerende voorheffing betaald. Het normale tarief roerende voorheffing bedraagt 25 procent maar de wetgever bepaalt gevallen waar dat tarief maar 15 procent is. Dan moet het wel gaan om dividenden op kapitaal gevormd door het inbrengen in geld. De fiscus aanvaardt dat een inbreng van een schuldvordering gelijkgesteld wordt met een inbreng in geld.