Op Hooge Maey komt verbrandingsoven met een capaciteit van 280.000 ton

(tijd) - Op de Antwerpse stortplaats de Hooge Maey komt zo goed als zeker een verbrandingsoven met een capaciteit van 280.000 ton. De stortplaats zelf zal zo snel mogelijk gesaneerd worden. Het hele terrein komt wellicht onder de bevoegdheid van een provinciaal samenwerkingsverband. Antwerpen zelf zal na die operatie nog 28,8 procent van de aandelen in het stortterrein behouden en krijgt voor die overdracht zowat 1,3 miljard frank over vijf jaar gespreid.Over al die punten werd een beginselakkoord bereikt tussen de provincie Antwerpen, de stad, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en door de Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie (VLAR). Dit schrijft de Gazet van Antwerpen in zijn weekendeditie.