Op kousenvoeten langs het Aziatische ziekbed

Het sowieso al moeizame herstel van de internationale financiële markten heeft er sinds deze week een nieuwe tegenstander bij, en niet een van de minste. De gele koorts die de voorbije weken al de groei-economieën van Zuidoost-Azië aan het wankelen bracht, heeft ook de Japanse eilandengroep bereikt. De jarenlange crisis in de financiële sector dwong maandag een van de grootste Japanse beursmakelaars tot sluiten en wakkerde zo de angst voor een globale financiële crisis stevig aan. Het gevaar week later op de week, na enkele robuuste verklaringen van de Japanse regering, maar het is verre van zeker of de Aziatische crisis nu over haar hoogtepunt heen is. De Brusselse Bel20-index kwam goed weg