"Op marketingniveau wordt nog niet aan '92 gedacht'

"Als ik eens rondvraag bij industriële bedrijven of ze wakker liggen van "1992', dan blijkt dat er op technisch niveau kommissies zijn die praten over standaardizering van normen. Maar op marketingniveau wordt er nog heel weinig aan gedacht.' Dat zegt Guy Morre, direkteur van het Industrial Marketing Systems, een reklame- en marketingbureau gespecializeerd in de business-to-business- sektor. Morre is ook kongreskoördinator van het Tweede Industrieel Marketingkongres op 11 maart aanstaande in Brussel ("Zonder marketing overleeft uw bedrijf 1992 niet', een organizatie van de Stichting Industriële Marketing).