Op naar 410

Op het Damrak werd de voorbije week gefeest. De EOE-index nam op vrij overtuigende wijze de 400-puntenkaap en stootte onvermoeibaar door tot bij 408,7 punten vorige woensdag. Ten opzichte van vorige week werd aldus een koerswinst vergaard van 3,5 procent. Op technisch vlak bleek overigens dat een klim tot bij 410 punten de markt nog meer optimistisch zou gaan stemmen omdat dan de opgaande trendlijn sinds eind jaren tachtig wordt doorbroken.