Op papier

De eerste staatsbegroting die de nieuwe regering Martens VIII heeft opgesteld, weerspiegelt het kompromis dat kristen-demokraten en socialisten hebben aangegaan. Er zitten stukjes ekonomische relance en nieuwe initatieven in, maar tegelijkertijd wordt vastgehouden aan de doelstelling het tekort in 1989 tot 7 procent van het BNP te beperken. Indien het verzoenen van deze beide uitgangspunten mogelijk is, des te beter. Op papier klopt het als een bus. De vraag is wat er in werkelijkheid van terecht zal komen, want er zijn meer redenen tot skepticisme bij deze begroting.