Op Tijdnet vindt u

een uitgebreid dossier metde laatste stand van zaken,en een discussieforum.www.tijd.be/euro2000