Op zoek naar deugdelijk bestuur in de KMO (1)

'Corporate Governance' of 'behoorlijk bestuur' is nog altijd een pijnpunt in vele grotere, zelfs ter beurze genoteerde ondernemingen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het begrip zo goed als onbekend is in de KMO-wereld. Onterecht, zo vindt het NCMV. Ook KMO's hebben er alles bij te winnen hun bestuur op een professionele manier te organiseren. Daarom richtte de organisatie voor zelfstandige ondernemers een commissie op met als doel de problematiek vanuit KMO-invalshoek te belichten. Het resultaat is een lijst met zeven aanbevelingen waarmee KMO's deugdelijk bestuur kunnen nastreven.'We stelden vast dat het aantal publicaties rond behoorlijk bestuur bijna niet te tellen was', zo licht Kris Peeters, gedelegeerd bestuurder van het NCMV en secretaris van de commissie toe. 'Corporate governance was in vele gevallen een modewoord geworden. Er wordt veel over gesproken, maar steeds meer ondernemers vragen zich af wat deugdelijk bestuur nu juist inhoudt. De in ons land gepubliceerde richtlijnen kwamen onder andere van de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) en van het VBO. Die van de CBF waren echter in de eerste plaats bedoeld voor op de beurs genoteerde ondernemingen. Die van het VBO zijn in principe voor alle bedrijven, maar in de praktijk toch vooral gericht naar de iets grotere ondernemingen. De specifieke problematiek van kleinere ondernemingen, met onder andere de bedrijfscontinuïteit, familiale inmenging en onaangepaste groeistrategie, kwamen niet aan bod. Met de oprichting van een commissie wilden wij een toegevoegde waarde leveren in dit debat.'