Op zoek naar een integrerend principe

Het echte grote werk komt er nu pas aan. De hervorming of modernizering van de sociale zekerheid was een centraal punt bij de jongste verkiezingen, maar het thema is nog niet echt op tafel gekomen. Uitstel kan echter niet meer. Tewerkstelling en begrotingssanering zijn te nauw verbonden met de sociale zekerheid om buiten het debat te blijven. Dat debat is, precies gezien die verwevenheid, duidelijk ook een regeringsopdracht. Al even duidelijk is dat het een hels karwei wordt. In de sociale zekerheid is in de afgelopen twintig jaar wel al eens meer ingegrepen. In essentie ging dat echter om bewarende maatregelen. Een echte hervorming van het stelsel moet verder gaan. Dat is vooral een lastig karwei omdat het vastgeroeste denkpatronen en diepgewortelde gewoonten zal moeten doorbreken. Bovendien is het eindresultaat, welke weg men ook kiest, allesbehalve mathematisch voorspelbaar.