Op zoek naar een stem

Vijftig jaar na de Cinema Novo lijkt er in Brazilie een nieuwe filmbeweging op te staan. 'Central do Brasil' en 'Cidade de Deus' zijn daar de voortrekkers van, maar ook Karim Ainouz' flamboyante 'Madame Sata' draagt zijn steentje bij.Ruben NOLLET