Op zoek naar synergie

De chemische industrie heeft tegen de eerste verwachtingen in een behoorlijk jaar achter de rug, zowel inzake omzet als winst. Toch zit de sector nog altijd in een herstructureringsfase en tracht men meer samenhang te brengen in een doorgaans breed palet activiteiten. De afstoting en herschikking van de chemieportefeuille ging onverminderd door met alle negatieve gevolgen vandien voor de tewerkstelling. Opnieuw werden voor honderden miljarden franken chemieactiva herverkaveld. De chemie is nog altijd op zoek naar samenhang en synergie, met wisselend succes.