Advertentie
Advertentie

Op zoek naar Toetanchamon

Het lijkt paradoxaal dat een volstrekt onopvallende monarch uit de achttiende dynastie (1333-1323 voor Christus), met een al even onopvallende regeerperiode, vandaag nog altijd in de top tien van 's werelds meest bekende gekroonde hoofden prijkt. Misschien dankt Toetanchamon die populariteit aan de menselijke voorliefde voor avontuurlijke verhalen over begraven schatten, of misschien wordt onze verbeelding geprikkeld door al het wonderbaarlijke en exotische dat het verleden verborgen houdt? De Britten Lord Carnarvon en Howard Carter brachten met hun vondst in 1922 in ieder geval een legende tot leven. Toetanchamon leek opgestaan uit het dodenrijk om voor altijd onder de levenden te blijven.