Opbrengst 11.11.11

(tijd) - Tijdens de 11.11.11-aktie van vorig jaar is in Vlaanderen en bij de Vlamingen in Brussel ruim 169 miljoen fr. ingezameld, dit is 7 miljoen of 4,5 procent meer dan het jaar daarvoor. De voorgenomen projekten kunnen daardoor volledig worden gefinancierd. Dit heeft campagneleider Leo Leys van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) gisteren meegedeeld. Van de opbrengst is 9,7 procent besteed aan organizatiekosten. Drie kwart van de netto-opbrengst gaat naar 170 projekten in de Derde Wereld. 20 procent wordt besteed aan educatie in Vlaanderen. De rest gaat naar diverse programma's zoals de opvang van vluchtelingen, het onthaal van Derde-Wereldstudenten, een fonds voor mensenrechten, studie en projektevaluatie.