Advertentie
Advertentie

Opbrengst roerende voorheffing een derde lager dan in 1990

(tijd) - De opbrengst van de roerende voorheffing is sinds het begin van de jaren 90 met een derde gedaald, zo blijkt uit een studie van de BBL. Het rendement van de voorheffing op intresten werd negatief beïnvloed door de verlaging van het belastingtarief en de rentedaling. Het rendement van de voorheffing op dividenden werd ondermijnd door de groeivertraging en de Europese moeder-dochter-richtlijn.Jean-Paul Hologne, econoom bij de BBL, stelt vast dat de opbrengst van de roerende voorheffing in de eerste helft van de jaren 80 flink steeg, in de tweede helft van de jaren 80 weinig veranderde en sindsdien fors daalde. De roerende voorheffing leverde vorig jaar 113,8 miljard frank op. Daarvan kwam ruim twee derden van de voorheffing op intresten en bijna een derde van de voorheffing op dividenden.