Opdracht en werking van de GIMV worden geaktualizeerd

(tijd) - De taken van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) zijn de jongste jaren fors uitgebreid, met opdrachten gaande van waterzuivering tot financiering van schoolgebouwen. In haar regeerprogramma dringt de Vlaamse regering er daarom op aan dat de GIMV haar opdracht en werking aktualizeert in een strategische beleidsnota, die zal voorgelegd worden aan de Vlaamse raad.