Advertentie
Advertentie

Opdrachtfotografie (onder)zoekt suburbanisatie

Indien alles volgens plan had gelopen, zou De Singel momenteel het recente werk van Stéphane Beel tentoonstellen. Het 'recente werk' laat klaarblijkelijk nog wat op zich wachten, net als de geplande uitbreiding van de Antwerpse cultuurtempel die de tentoonstelling diende te inaugureren. In zeven haasten werd naar een plaatsvervangende act gezocht, daarom presenteert De Singel vandaag 'Suburban options - Opdrachtfotografie en het verstedelijkende landschap'. 'Suburban options' gaat uit van het Nederlands Foto Instituut waar de tentoonstelling in het najaar van 1998 reeds te zien was. In de voorzichtige flaptekst kan men lezen dat 'Suburban options de betekenis van de fotografieopdracht voor het denken over verstedelijking wil onderzoeken.' Zo wil de tentoonstelling uitgaan van de veronderstelling dat landschaps- en stadsfotografie het denken over verstedelijking voor alle mogelijke betrokken partijen zou kunnen verrijken. Aan de fotograaf wordt zo onrechtstreeks een (figuurlijke) verantwoordelijkheid geschonken die hij al of niet kan opnemen. Vaak wordt die geveinsde verantwoordelijkheid dan ook gewoon niet opgenomen en als er dan toch standpunten worden ingenomen, ontbreekt het de stellingname al te veel aan relevantie ten aanzien van een mogelijk geïnspireerd toekomstig ruimtelijk beleid.