OPEC-komitee vergadert in september in Genève

GENEVE/LAGOS (reuter) - Acht OPEC-ministers zullen elkaar op 23 september in Genève ontmoeten om de toestand op de oliemarkt te bespreken, aldus bronnen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de besprekingen. De OPEC had in juni beslist dat het ministerkomitee op het einde van september zou vergaderen om te beslissen of een verhoging van de kwota wenselijk was maar er werden toen geen konkrete afspraken gemaakt. De oliemarkt was sterk in juni maar sindsdien heeft de overproduktie de prijzen doen dalen. Daarom suggereren sommigen om volgende maand de 13 OPEC-lidstaten bijeen te roepen voor een vergadering. Het gezamenlijk produktieplafond van de 13 lidstaten bedraagt 19,5 miljoen vaten per dag maar de OPEC-olieproduktie is in juli gestegen tot bijna 21,5 miljoen vaten per dag.