Opel Belgium aast op 'vierde product'

(tijd) - De autofabriek Opel Belgium maakt veel kans om een 'vierde product' naar Antwerpen te halen. Het gaat om een model dat 'in de lijn ligt van de nieuwe Opel-wagens die nu al in Antwerpen op stapel staan', zegt het bedrijf. Gedelegeerd bestuurder Eddy Geysen wil 'om concurrentiele redenen' nog niet kwijt om welk product het precies gaat. Opel denkt ten vroegste in 2006 te kunnen beginnen met de uitvoering van de beoogde bijkomende investering.