Open Architectuur dringt maar langzaam door in Belgie

(tijd) - Vele Belgische fondsenportefeuilles zitten nog gevangen in het concept 'een enkel merk'. Sommige zijn reeds geevolueerd naar een 'supermarktbenadering'. Maar het echte concept van 'open architectuur' dringt in Belgie maar zeer langzaam door, in tegenstelling tot de Angelsaksische markten. Maar wat betekenen nu die verschillende begrippen ?