Advertentie
Advertentie

Open gaten

Terwijl het formatieberaad stokt op het communautaire, zijn er de afgelopen dagen inzake het ekonomisch beleid al wel enkele bijkomende stukjes van de puzzel ingevuld. Daarmee is de puzzel nog lang niet kompleet, want er blijven grote open gaten. Ook de nieuwe elementen waarover in het budgettair-fiskale tweeluik een akkoord is bereikt, geven nog geen uitsluitsel over welke richting het ekonomisch beleid werkelijk zal uitgaan. Daarvoor zijn de blanco's nog te groot.